Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Ông Nguyễn Hữu Vạn là tân Tổng Kiểm toán Nhà nước

@ nguontinviet.com


Tiểu sử của ông Nguyễn Hữu Vạn:


- Sinh ngày 28 tháng 6 năm 1956;


- Dân tộc: Kinh;


- Quê quán: Thuỵ Sơn – Thái Thuỵ - Thái Bình;


- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1984;


- Chính thức ngày 30 tháng 4 năm 1985;


- Trình độ học vấn: - Giáo dục phổ thông: 10/10;


- Chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế;


- Lý luận chính trị: Cử nhân.


Tóm tắt quá trình công tác:


- Tháng 4/1979 đến tháng 8/1985: Cán bộ Sở Tài chính - Vật giá Hoàng Liên Sơn.


- Tháng 9/1985 đến tháng 8/1986: Phó prưởng phòng Ngân sách, Sở Tài chính - Vật giá Hoàng Liên Sơn.


- Tháng 9/1986 đến tháng 8/1988: Trưởng phòng Tài chính huyện Bắc Hà, tỉnh Hoàng Liên Sơn.


- Tháng 9/1988 đến tháng 4/1991: Trưởng phòng Thu quốc doanh, Sở Tài chính - Vật giá Hoàng Liên Sơn.


- Tháng 5/1991 đến tháng 9/1991: Phó giám đốc Sở Tài chính - Vật giá Hoàng Liên Sơn.


- Tháng 10/1991 đến tháng 12/1991: Phó giám đốc Sở Tài chính Lào Cai.


- Tháng 1/1992 đến tháng 1/2000: Giám đốc Sở Tài chính Lào Cai.


- Tháng 2/2000 đến tháng 6/2002: Uỷ viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào


Cai.


- Tháng 7/2002 đến tháng 10/2005: Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Sa Pa, tỉnh Lào Cai.


- Tháng 11/2005 đến tháng 12/2005: Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, phụ trách Tổ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2005 – 2010.


- Tháng 1/2006: Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XIII, nhiệm kỳ 2005 – 2010, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 – 2011.


- Ngày 4/3/2010 đến nay, tại hội nghị bất thường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khoá XIII, nhiệm kỳ 2005 – 2010, đồng chí Nguyễn Hữu Vạn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khoá XIII, nhiệm kỳ 2005 – 2010.

Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Popular Posts

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes