Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Kiên quyết đấu tranh với nạn mại dâm

@ nguontinviet.com


Cần làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm (Ảnh minh họa)

Cần làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm (Ảnh minh họa)


Theo đó yêu cầu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời, tham mưu, đề xuất các giải pháp đối với công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các địa phương nêu trên theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các địa phương nêu trên theo thẩm quyền; chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường công tác quản lý địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống mại dâm.


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý, cấp giấy phép hành nghề kinh doanh có điều kiện; kiểm duyệt các sản phẩm văn hóa, hoạt động biểu diễn theo đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý các cơ sở, dịch vụ kinh doanh có điều kiện vi phạm về phòng, chống tệ nạn xã hội.


Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng, ban hành Thông tư về Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp sau đăng ký thành lập theo đúng tinh thần Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.


Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Công văn số 882/TTg-KGVX ngày 19/6/2013 và Thông báo số 214/TB-VPCP ngày 12/7/2013), kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn.


Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm và các tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra tệ nạn mại dâm và thiếu trách nhiệm quản lý địa bàn.


Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định chỉ đạo kiên quyết và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm và các tập thể, cá nhân để xảy ra tệ nạn xã hội, nhất là trên địa bàn quận Cầu Giấy (thành phố Hà Nội), quận Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng), huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định).


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh, tình hình phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm hiện nay đang diễn biến phức tạp, không thể lơ là, mất cảnh giác từ đó có giải pháp kiên quyết trong nhận thức, nâng cao trách nhiệm của một số địa phương đối với công tác này.

Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Popular Posts

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes