Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

Trình Quốc hội Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 vào tháng 10/2013

@ nguontinviet.com


QH tiếp tục cho ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII vừa qua

QH tiếp tục cho ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII vừa qua


Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh quyết tâm cao nhất của ủy ban là nỗ lực hoàn thiện, chỉnh lý để có thể trình Quốc hội thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 vào tháng 10 tới tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII theo đúng lịch trình đề ra. Trên cơ sở đó, Quốc hội sẽ hoàn thiện, triển khai thực hiện chương trình xây dựng pháp luật thời gian tiếp theo với trọng tâm là sửa đổi, bổ sung các dự án luật phù hợp với nội dung của Hiến pháp 1992 sửa đổi.


Chủ tịch Quốc hội cho biết về cơ bản, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã được cho ý kiến, chỉnh lý, bổ sung một cách cụ thể về tất cả chương, điều, các nội dung. Đến nay, còn hai nhóm vấn đề lớn phải tiếp tục họp bàn, thảo luận thêm là vấn đề về chính quyền địa phương và Hội đồng Bảo hiến.

Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Popular Posts

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes