Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Đêm nay, thức trắng tiễn biệt Đại tướng ở Hoàng Diệu

@ nguontinviet.com


Chị Mã Kim Thanh Huyền (con gái út cực chiến binh Mã Kim Thành) cố gắng mang ảnh cha cùng di ảnh Đại tướng đến vái vọng vì chỉ sợ... không còn cơ hội

Chị Mã Kim Thanh Huyền (con gái út cực chiến binh Mã Kim Thành) cố gắng mang ảnh cha cùng di ảnh Đại tướng đến vái vọng vì chỉ sợ... không còn cơ hội


Đêm nay, thức trắng tiễn biệt Đại tướng ở Hoàng Diệu | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp


Nếu 5 ngày trước con đường Hoàng Diệu vào nhà riêng Đại tướng đông kín người...


Đêm nay, thức trắng tiễn biệt Đại tướng ở Hoàng Diệu | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp


... thì tối nay tĩnh mịch...


Đêm nay, thức trắng tiễn biệt Đại tướng ở Hoàng Diệu | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp


... song trước cửa nhà 30, đồng bào vẫn đổ về, tập trung vái vọng tiễn biệt Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp


Đêm nay, thức trắng tiễn biệt Đại tướng ở Hoàng Diệu | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp


Những ngọn nến được thắp lên...


Đêm nay, thức trắng tiễn biệt Đại tướng ở Hoàng Diệu | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp


... thành kính vái vọng Người


Đêm nay, thức trắng tiễn biệt Đại tướng ở Hoàng Diệu | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp


2 mẹ con, 2 thế hệ, nhưng cùng chung một thỏa nguyện nghiêng mình, kính cẩn tiễn biệt Đại tướng


Đêm nay, thức trắng tiễn biệt Đại tướng ở Hoàng Diệu | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp


"Đại tượng đã thật sự ra đi... Con kính chúc Người yên nghỉ ngàn thu"


Đêm nay, thức trắng tiễn biệt Đại tướng ở Hoàng Diệu | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp


"Anh Văn kính yêu đã về cõi vĩnh hằng...", người cựu chiến binh già cứ nói mãi trong nỗi đau buồn khôn xiết


Đêm nay, thức trắng tiễn biệt Đại tướng ở Hoàng Diệu | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp


Đứng như chôn chân, chàngthanh niên đọc mãi vần thờ về Đại tướng kính yêu


Đêm nay, thức trắng tiễn biệt Đại tướng ở Hoàng Diệu | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp


Chị Mã Kim Thanh Huyền (con gái út cực chiến binh Mã Kim Thành) cố gắng mang ảnh cha cùng di ảnh Đại tướng đến vái vọng vì chỉ sợ... không còn cơ hội


Đêm nay, thức trắng tiễn biệt Đại tướng ở Hoàng Diệu | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp


Còn địa điểm này của 5 ngày trước - bàn ghi sổ tang tấp nập đồng bào lưu lại cảm xúc về Đại tướng, nhưng lúc này, ngập hoa dâng lên Người


Đêm nay, thức trắng tiễn biệt Đại tướng ở Hoàng Diệu | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp


Con đường vào nhà Đại tướng, 5 ngày trước, đồng bào 2 hàng ra vào viếng Người, lúc này bình yên quá, u buồn quá...


Đêm nay, thức trắng tiễn biệt Đại tướng ở Hoàng Diệu | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp


Đại tướng đã ra đi. Căn nhà 30 Hoàng Diệu chỉ còn lại kỷ niệm một thời vị Tướng huyền thoại đã sống, đã làm việc trọn đời vì nước vì dân

Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Popular Posts

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes