Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Kỳ lạ sắc trời Vũng Chùa-Đảo Yến sau lễ an táng Đại tướng

@ nguontinviet.com


Những đám mây kết hình kỳ thú.

Những đám mây kết hình kỳ thú.


Kỳ lạ sắc trời Vũng Chùa-Đảo Yến sau lễ an táng Đại tướng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đảo Yến, Người dân vào viếng Tướng Giáp, Người lính cựu chiến binh, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần


Kỳ lạ sắc trời Vũng Chùa-Đảo Yến sau lễ an táng Đại tướng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đảo Yến, Người dân vào viếng Tướng Giáp, Người lính cựu chiến binh, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần


Hàng vạn đồng bào có mặt ở khu vực an táng để đưa tiễn Người Anh hùng dân tộc Võ Nguyên Giáp.


Kỳ lạ sắc trời Vũng Chùa-Đảo Yến sau lễ an táng Đại tướng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đảo Yến, Người dân vào viếng Tướng Giáp, Người lính cựu chiến binh, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần


Đó cũng là thời điểm phía tây, những quầng sáng xuất hiện.


Kỳ lạ sắc trời Vũng Chùa-Đảo Yến sau lễ an táng Đại tướng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đảo Yến, Người dân vào viếng Tướng Giáp, Người lính cựu chiến binh, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần


Từ những quầng sáng vàng trên nền trời còn xanh...


Kỳ lạ sắc trời Vũng Chùa-Đảo Yến sau lễ an táng Đại tướng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đảo Yến, Người dân vào viếng Tướng Giáp, Người lính cựu chiến binh, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần


... bầu trời chuyển sang đỏ tím.


Kỳ lạ sắc trời Vũng Chùa-Đảo Yến sau lễ an táng Đại tướng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đảo Yến, Người dân vào viếng Tướng Giáp, Người lính cựu chiến binh, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần


Những đám mây kết hình kỳ thú.

Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Popular Posts

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes