Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Thành ủy Hà Nội thống nhất tách huyện Từ Liêm, thành lập 2 quận mới

@ nguontinviet.com


Từ Liêm đã hội tụ đủ các yếu tố để lên quận

Từ Liêm đã hội tụ đủ các yếu tố để lên quận


Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, Ban Thường vụ Thành uỷ thống nhất kết luận, nhất trí với phương án về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận; điều chỉnh địa giới hành chính các xã, thị trấn thuộc huyện Từ Liêm để thành lập 23 phường, do Ban cán sự Đảng UBND TP chuẩn bị (về tên gọi, diện tích, dân số, số đơn vị hành chính cấp phường...).


Thường vụ Thành uỷ đánh giá, việc thành lập 2 quận mới trên cơ sở địa giới hành chính huyện Từ Liêm là nhu cầu khách quan, đã được TP chỉ đạo nghiên cứu và chuẩn bị từ nhiều năm, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, có dân số đông; phù hợp với nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện.


Đây là chủ trương đã được Ban Thường vụ Thành ủy bàn và nhất trí; được Thường trực Chính phủ đồng ý tại Thông báo Kết luận số 428/TB-VPCP, ngày 28/11/2013 của Văn phòng Chính phủ.


Trong quá trình chuẩn bị, thực hiện, Thường vụ Thành uỷ lưu ý Ban cán sự Đảng UBND TP, Đảng đoàn HĐND TP và các ban Đảng Thành ủy cần quan tâm tập trung chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành các bước chuẩn bị, hoàn thiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm; phối hợp với Bộ Nội vụ hoàn thành thủ tục, hồ sơ trình Chính phủ xem xét, quyết định, theo đúng quy trình, thủ tục và quy định của pháp luật.


Cần tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; chuẩn bị kỹ nội dung Tờ trình HĐND TP tại Kỳ họp thứ 8, bảo đảm chặt chẽ, thuyết phục, tạo sự đồng thuận cao trong các đại biểu HĐND TP, các tầng lớp nhân dân Thủ đô, sự đồng tình của báo chí và dư luận; của các bộ, ngành Trung ương.


Cùng với đó, cần chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo chuẩn bị về tổ chức, bộ máy và cán bộ của 2 quận và 23 phường sau khi thành lập. Đồng thời, chỉ đạo tích cực việc chuẩn bị trụ sở làm việc, cơ sở vật chất; sử dụng kinh phí, ngân sách tiết kiệm; bảo đảm các đơn vị hành chính mới hoạt động thông suốt, có hiệu quả trong thời gian sớm nhất.


Trong quá trình thực hiện, UBND TP cần quan tâm chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác quản lý cán bộ, tài sản, tài chính, đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Từ Liêm, tránh gây thất thoát, tiêu cực, lãng phí. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những đơn vị, cá nhân vi phạm.


Thường vụ Thành uỷ chỉ đạo huyện Từ Liêm tiếp tục phát huy truyền thống và kết quả đạt được trong những năm qua, đẩy mạnh thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2013, tạo cơ sở vững chắc cho các quận mới trong thời gian tới.

Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Popular Posts

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes